Anyo

20 Apr

(Hango sa antolohiyang “Hindi Man Lang Nakita” ni Messandel Virtusio Arguelles.)

Hindi ko makalimutan ang kanyang anyo

Gayong hindi ko ito ganap malarawan.

Hindi ilang ulit akong nagtangka

Hanggang ngayon, dito, ngunit sadyang akin

Ang malaking kakulangan. Sa aking panaginip

Nakita ko siya sa dilim, sa pinagmulang-

Liwanag, anyong palapit sa akin.

Itinaas ko ang aking mga kamay.

Inaabot ko ba siya o itinutulak palayo?

Sa ganoong alinlangan ako nagising,

Habol ang hininga sa katahimikan.

 ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: