Tag Archives: ninang

Hindi na tayo mga bata.

20 Dec

Tigilan na natin ang larong ito.

Pagod na akong maghintay, maghanap at umasa.

Naririnig mo ba ang pagtawag ko sayo, o nagbibingi-bingihan ka lang?

May muwang na ako, at sawa na sa pakikipag-tagutaguan.

Panindigan mo naman ang isinumpa mo sa harap ng Diyos.

At kahit may mga pagkukulang ka, kahit gaano pa kadami at kadalas, nananalig akong babawi ka pa rin.

ISANG PAALALA SA LAHAT NG MGA NINONG AT NINANG.